Loading ...

بهترین قیمت ترموکوپل و ساخت ترموکوپل فقط ، تکنو حرارت

تکنو حرارت

ترمومتر لیزری Benetech GM1150

ترمومتر لیزری شرکت Benetech دارای بازه دماسنجی  -30°C تا +1350°C 

این ترمومتر لیزری مناسب برای اجسام احاطه شده در میدان مغناطیسی و انرژی القایی است

باید در زمان خرید این ترمومترها، شرایط محیط را در نظر بگیرید

 در شرایطی که امکان استفاده از ترموکوپل وجود ندارد، می توان برای سنجش دما از ترمومتر لیزری استفاده کرد.