Loading ...

بهترین قیمت ترموکوپل و ساخت ترموکوپل فقط ، تکنو حرارت

تکنو حرارت

ترمومتر لیزری Wintact WT323E

ترمومتر لیزری شرکت Wintact دارای بازه دماسنجی  -50°C تا +1050°C 

این ترمومتر لیزری مناسب برای اجسام احاطه شده در میدان مغناطیسی و انرژی القایی است

باید در زمان خرید این ترمومترها، شرایط محیط را در نظر بگیرید

 در شرایطی که امکان استفاده از ترموکوپل وجود ندارد، می توان برای سنجش دما از ترمومتر لیزری استفاده کرد.